شیشه سکوریت
شیشه سکوریت
 شیشه ی مورد استفاده در درب های اتوماتیک شیشه ی سکوریت ۱۰ میل می باشد، که در رنگ های سفید شفاف، دودی، برنز و آبی ارائه می شود.

خبرنامه برای دریافت