تیغه کرکره برقی تک جداره و دو جداره
تیغه کرکره برقی تک جداره و دو جداره
تیغه های تک جداره از یک جداره و تیغه های دو جداره از دو جداره ساخته شده اند که می تواند بین شان عایقی از فوم باشد.

تیغه کرکره برقی تک جداره و دو جداره: تیغه های تک جداره از یک جداره و تیغه های دو جداره از دو جداره ساخته شده اند که می تواند بین شان عایقی از فوم باشد. تیغه های دوجداره دارای طول عمر بیشتری نسبت به تیغه های تک جداره هستند.

شیشه ضدگولوه، ضد گلوله، شیشه تاشو بالکن, درب های اتوماتیک شیشه ای ، نرده شیشه ای، نرده، درب شیشه ای، درب های اتوماتیک، کرکره شیشه ای، کرکره برقی

خبرنامه برای دریافت