اپراتور درب های منشوری
اپراتور درب های منشوری
 این مکانیزم جهت اتوماسیون ورودی های زاویه دار و یا درب هایی که کنج ساختمان تعبیه شده اند کاربرد دارد و به صورت کشویی در مسیر زاویه دار با تعیین درجه ی بین دو لنگه متحرک عمل می نماید و از نظر معماری این سیستم ظاهر بسیار زیبایی ارائه می دهد.

/درب اتومات /اپراتوریونیک/درب های منشوری درب های شیشه ای درب های اتوماتیک درب های اتوماتیک شیشه ای کرکره برقی درب های اتوماتیک تلسکوپی درب های اتوماتیک نیمه گرد یا تمام گرد

خبرنامه برای دریافت