درب های اتوماتیک تلسکوپی
درب های اتوماتیک تلسکوپی
 درب های اتوماتیک تلسکوپی از جمله درب های اتوماتیک است که به خاطر قابلیت آن در ایجاد ورودی و عرض بازشوی بیشتر در یک دهنه، مورد استفاده ی بسیاری از طراح و طراحان داخلی می باشد، یک درب اتوماتیک تلسکوپی به طور معمول و در حالت عادی دارای ۶ لنگه یا ۶ لت می باشد، که ۴ لنگه ی آن به صورت متحرک و ۲ لنگه ی آن به صورت ثابت خواهد بود. می توان گفت این مدل از درب اتوماتیک حدود ۸۰ درصد عرض دهنه را بازشو خواهد داشت. نوع دیگر این مدل درب، درب اتوماتیک تلکسوپی یک طرفه می باشد، که دارای ۳ لنگه یا ۳ لت می باشد، که ۲ لنگه ی متحرک و ۱ لنگه ی ثابت می باشد.

درب های شیشه ای درب های اتوماتیک درب های اتوماتیک شیشه ای کرکره برقی درب های اتوماتیک تلسکوپی

خبرنامه برای دریافت