درب های اتوماتیک فولدینگ
درب های اتوماتیک فولدینگ
 اپراتور درب اتوماتیک فولدینگ در مکان ها با عرض کم نصب میگردد که به هیچ عنوان از مدل اپراتورهای درب اتوماتیک دیگر نمی توان استفاده کرد. به طور خلاصه اپراتور درب اتوماتیک فولدینگ تقریبا ۹۰٪ دهنه را بازشو می دهد.

 

درب اتوماتیک فولدینگ درب های شیشه ای درب های اتوماتیک درب های اتوماتیک شیشه ای کرکره برقی درب های اتوماتیک تلسکوپی درب های اتوماتیک نیمه گرد یا تمام گرد

خبرنامه برای دریافت