درب های اتوماتیک سوئینگ یا لولایی
درب های اتوماتیک سوئینگ یا لولایی
درب های اتوماتیک سوئینگ دارای مدل های مختلفی از جمله اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و پاور اسیست (مصرف انرژی بسیار کم) می باشد. اپراتور تمام اتوماتیک سوئینگ یا لولایی بدون محدودیت نصب بر روی تمامی درب های لولایی نقش خوبی ایفا میکنند و بدون محدودیت تردد می باشد. این اپراتور مکانیزمی بسیار نزدیک به آرام بندها دارد ولی اپراتور تمام اتوماتیک سوئینگ بمانند تمامی درب های اتوماتیک با برق کار میکند و دارای چشمی، موتور، مرکز کنترل، قفل الکترومکانیال و بازوی متحرک می باشد.

درب های اتوماتیک سوئینگ درب های شیشه ای درب های اتوماتیک درب های اتوماتیک شیشه ای کرکره برقی درب های اتوماتیک تلسکوپی

خبرنامه برای دریافت